Gå til indhold
Digitalisering er nøglen til fremtidens fleksible uddannelser

Pressemeddelelse -

Digitalisering er nøglen til fremtidens fleksible uddannelser

Det danske efter- og videreuddannelsestilbud står over for en omfattende digital gentænkning, hvis Danmark skal kunne følge med erhvervslivets behov for kompetent arbejdskraft.

Digitaliseringspartnerskab har netop på finansministeriets hjemmeside offentliggjort sine anbefalinger for Danmarks digitale fremtid, og her lægges der op til netop dette.

Uddannelsesområdet skal digitaliseres, så Danmark kan blive et digitalt foregangsland. Der mangler arbejdskraft, og det er altafgørende, at uddannelsestilbuddene bliver mere fleksible for virksomhederne. Det er både besværligt og dyrt at købe ansatte fri hele dage, det kræver planlægning og oftest også transport på tværs af landet til en efteruddannelse. Det resulterer i, at over halvdelen af alle efteruddannelseskurser bliver aflyst og den nationale kompetencekløft bliver større og større.

Digitalisering er nøglen til øget uddannelsesniveau

”Vi er langt forbi e-bøger og optagelser af undervisning. Vi skal ikke ”bare” sætte strøm til den nuværende undervisning. Vi skal udvikle nye digitale forløb, der er født digitale og med avanceret teknologi – som vil gøre os fri af tid og sted”, siger direktør Morten Emborg fra TEC.

Når et digitalt træningsforløb er udviklet, kan det nemt gøres tilgængeligt for hele landet til ethvert tidspunkt. Det er kosteffektivt og bæredygtigt, hvilket gør det mere tilgængeligt for flere. Der er tale om et helt andet niveau for samskabelse. Digital didaktik appellerer også bredere end traditionel klasserumsundervisning, fordi formidlingsformer som fx gamification, interaktive miljøer og 3D-simulering gør undervisningen mere anvendelsesorienteret og motiverende.

Morten Emborg fortsætter, ”På den måde skaber vi bedre mulighed for fastholdelse af elever. Vi gør håndværksfagene interessante, og vi imødekommer mange forskellige behov, såsom ordblinde eller andre, der er bogligt udfordrede, opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere, og øger tiltrækningen til håndværksfagene generelt”.

National, åben læringsplatform

TEC har sammen med det digitale læringsbureau Cadpeople udviklet grundelementerne til en åben, national platform, hvor alle digitale læringselementer kan samles. En platform hvor alle kan byde ind, og som alle kan hente fra. Og det er netop et initiativ af denne type som er en af anbefalingerne – helt præcist nr. 42, hvor der tales om én digital platform for efteruddannelse.

”Vi er som TEC fortalere for, at vi i den grad har brug for at samle indsatserne. Vi kommer ikke i mål med små lokale løsninger. Vi skal turde tænke større, og vi skal turde satse – så må vi lære af vores erfaringer og rette ind løbende. Vi skal i uddannelsessektoren have en delekultur, hvor vi forener kræfterne omkring at uddanne og efteruddanne de medarbejdere med de kompetencer, som virksomhederne og den offentlige sektor har brug for”, udtaler direktør Morten Emborg.


Morten Emborg peger på nogle af de udfordringer, som TEC møder på vejen mod et mere digitaliseret uddannelsessystem.

”Vi skal ikke erstatte menneskelig interaktion, som nogle skeptikere tror. Tværtimod. Vi skal sætte underviserne mere fri, så tiden i klasserummet kan bruges til interaktion, øvelser, dialog og spørgsmål”, fortsætter Morten Emborg

TEC og Cadpeople har allerede sat flere store fælles digitaliseringsprojekter i søen, og erfaringen viser, at underviserne spiller en meget vigtig rolle i udviklingen af uddannelsessystemet.

Mulighederne med digitale læringsforløb er mange, didaktikken og kravene er anderledes – og fremadrettet skal man derfor have for øje, at det spiller en afgørende rolle, at underviserne har de rette kompetencer til at føre det her ud i livet.


Emner

Kategorier


TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000 mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i samfundsdebatten.

Kontakt

Maren Kaadt

Maren Kaadt

Pressekontakt Konstitueret kommunikationschef Kommunikation +45 2545 3242
Lærke Cecilie Lindegård

Lærke Cecilie Lindegård

Pressekontakt Presseansvarlig +4525453457
Mette Østerdal

Mette Østerdal

Pressekontakt Souschef i Kommunikationsafdelingen +4525453484

Et uddannelsesvalg for fremtiden

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt for at sikre, at der er dygtige unge mennesker og folk med lyst til efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

TEC - Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Danmark