Gå til indhold
Gradvis åbning af TEC

Nyhed -

Gradvis åbning af TEC

Revideret 16. april:

Der er nu kommet en udmelding fra statsministeren om en gradvis åbning af Danmark. Der er meget fokus på at få børn og de unge til at genoptage en normal hverdag så vidt muligt. For TEC har det følgende konsekvenser:

  • H.C. Ørsted Gymnasiet åbner for undervisning på de tre lokationer i Ballerup, Lyngby og Frederiksberg fra mandag den 20. april. Det gælder kun 3.g.
  • EUX åbner ligeledes den 20. april for de gymnasiale fag i Ballerup og på Frederiksberg.
  • Erhvervsuddannelseselever, der er på sidste år af hovedforløbet, får også mulighed for fysisk at vende tilbage til erhvervsskolerne fra den 20. april. Det gælder for både elevernes skoleperioder, elever i skolepraktik, og elever, der skal afvikle deres svendeprøve.
  • Vi åbner for AMU-kurser med certifikat, der er påkrævet for at den enkelte kan starte job, så hurtigt som muligt. Her vil kursister få direkte besked.

Åbningen sker under skærpede krav til at følge retningslinjer for sikkerhed og hygiejne, og TEC vil bruge ugen efter påske til både få det på plads med fokus på intensiveret rengøring og en masse praktisk planlægning, hvor der skal udarbejdes skemaer, flyttes om i klasselokaler, og der skal laves indkaldelser og information til undervisere og elever. 

Fjernundervisning fortsætter i uge 16, indtil elever møder ind mandag den 20. april.

For alle andre elever, lærlinge og kursister, der ikke specifikt er nævnt i ovenstående, fortsætter TEC med nød- og fjernundervisning. 

Det stiller store krav til vores institution og alle ansatte, at vi nu begynder denne gradvise åbning, mens vi fortsat udvikler vores fjernundervisning. Det har TEC løftet flot indtil videre, og vi er sikre på, at vi frem til sommerferien er klar til at skabe en skole, der både tager imod elever og samtidig sikrer bedst mulige vilkår for fortsat læring.

Related links

Kategorier

Pressekontakt

Tine Maria Borresø

Tine Maria Borresø

Pressekontakt Kommunikation- & Pressechef +45 6166 3060


Et uddannelsesvalg for fremtiden

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt for at sikre, at der er dygtige unge mennesker og folk med lyst til efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

TEC - Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Danmark