Gå til indhold
Innovation og samarbejde på tværs af erhvervsuddannelser

Nyhed -

Innovation og samarbejde på tværs af erhvervsuddannelser

Elever på Grundforløb 1 fra erhvervsskolerne TEC, SOPU, Esnord og Knord i Frederikssund har været på Innovation Camp for at styrke deres kompetencer inden for samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning og kommunikation, de såkaldte 21st Century Skills-kompetencer. 

Kompetencerne blev trænet ved at arbejde med innovation og entreprenørskab på tværs af det merkantile område, det tekniske område og social- og sundhedsområdet, og eleverne blev derved introduceret til et fremtidigt arbejdsmarked præget af tværfaglighed og teknologisk udvikling.

Udfordringen

Efter en fælles kickoff-dag på tværs af skolerne og undervisning på egen skole mødtes eleverne på Innovation Camp i weekenden 24.-25. november. Eleverne havde her et døgn til at løse en virkelig udfordring: Hvad skal give unge lyst til at blive på campus efter kl. 15?

Løsningen

Om mandagen præsenterede de tværfaglige teams deres løsninger på ”Campus After Hours”. Vinderne af udfordringen kom med løsningen "Klar, parat, voksen", som skal være aktiviteter, hvor de unge på Campus lærer færdigheder, der gør, at de kan flytte hjemmefra (fx madlavning). 

Dommerpanelet bestod af interessenter fra Frederikssund kommune, ungdomsskolen, erhvervsskolerne og erhvervslivet.

Talentbevis

Talentforløbet er udviklet af FUEL ud fra antagelsen om, at hvis undervisningen allerede på grundforløbet bliver tilrettelagt i tæt samspil med virksomheder, med høj grad af elevinddragelse og større praksisnærhed, vil flere elever opleve undervisningen relevant og motiveres til at gennemføre uddannelsen. Eleverne får et talentbevis, som de kan sende sammen med ansøgningen, når de søger praktikplads. 

Det er desuden forhåbningen, at flere unge fra grundskolernes udskolingsklasser vil blive motiveret til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, når de hører om udfordringen.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Kirsten Flagstad

Kirsten Flagstad

Pressekontakt Gymnasiedirektør og konstitueret kommunikationschef H.C. Ørsted Gymnasiet og Kommunikation 2545 3531

Relateret materiale

Et uddannelsesvalg for fremtiden

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt for at sikre, at der er dygtige unge mennesker og folk med lyst til efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

TEC - Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Danmark