Få vores nyheder på mail

Innovation og samarbejde på tværs af erhvervsuddannelser

Nyhed   •   Dec 03, 2018 15:47 CET

Elever på Grundforløb 1 fra erhvervsskolerne TEC, SOPU, Esnord og Knord i Frederikssund har været på Innovation Camp for at styrke deres kompetencer inden for samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning og kommunikation, de såkaldte 21st Century Skills-kompetencer. 

Kompetencerne blev trænet ved at arbejde med innovation og entreprenørskab på tværs af det merkantile område, det tekniske område og social- og sundhedsområdet, og eleverne blev derved introduceret til et fremtidigt arbejdsmarked præget af tværfaglighed og teknologisk udvikling.

Udfordringen

Efter en fælles kickoff-dag på tværs af skolerne og undervisning på egen skole mødtes eleverne på Innovation Camp i weekenden 24.-25. november. Eleverne havde her et døgn til at løse en virkelig udfordring: Hvad skal give unge lyst til at blive på campus efter kl. 15?

Løsningen

Om mandagen præsenterede de tværfaglige teams deres løsninger på ”Campus After Hours”. Vinderne af udfordringen kom med løsningen "Klar, parat, voksen", som skal være aktiviteter, hvor de unge på Campus lærer færdigheder, der gør, at de kan flytte hjemmefra (fx madlavning). 

Dommerpanelet bestod af interessenter fra Frederikssund kommune, ungdomsskolen, erhvervsskolerne og erhvervslivet.

Talentbevis

Talentforløbet er udviklet af FUEL ud fra antagelsen om, at hvis undervisningen allerede på grundforløbet bliver tilrettelagt i tæt samspil med virksomheder, med høj grad af elevinddragelse og større praksisnærhed, vil flere elever opleve undervisningen relevant og motiveres til at gennemføre uddannelsen. Eleverne får et talentbevis, som de kan sende sammen med ansøgningen, når de søger praktikplads. 

Det er desuden forhåbningen, at flere unge fra grundskolernes udskolingsklasser vil blive motiveret til at vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, når de hører om udfordringen.