Gå til indhold
Kære elever, kursister, virksomheder og samarbejdspartnere

Nyhed -

Kære elever, kursister, virksomheder og samarbejdspartnere

På TEC påvirker situationen med COVID-19 os alle. Samtidig forstår og bekymrer vi os om den situation, mange af vores samarbejdspartnere står i. Vi bakker 100 pct. op om sundhedsmyndighedernes og Folketingets beslutninger og har nu i mere end to uger holdt skolen lukket fsva. de fysiske lokationer. Selv om medarbejderne ikke er mødt på deres daglige arbejdsplads, har alle været ved pumperne. Dette for at gennemføre undervisning, besvare spørgsmål og omstille skolen til en ny skoleform.

Normalt gør vi en dyd ud af at kombinere teoretisk og praktisk undervisning til færdigheder og kompetencer for vores elever og kursister. Den manglende mulighed for at gennemføre praktisk undervisning på skolen har betydet omlægning af alt, hvad vi plejer at gøre. Derfor har vi på TEC, samtidig med at vi skulle lukke en skole ned fysisk, fra første dag igangsat etablering af fjern- og nødundervisning. Det glæder os, at vi nu kan sikre vores elever, lærlinge og kursister undervisningstilbud uden fysisk fremmøde, om end det ikke helt lever op til vores grundholdning om at kombinere det teoretiske og praktiske.

Alt er ikke løst med det nuværende. Vi har mange fag, som kræver praktisk træning, og her prøver vi at finde løsninger. Kan det praktiske arbejde gennemføres i praktikvirksomheder, skal vi køre materialer ud til eleverne, så de kan arbejde praktisk andre steder? osv.

Lige nu kører vi fuld undervisning for 1300 HTX-elever, 102 EUX-elever, 674 grundforløbselever, 81 elever i 10. klasse, og vi har undervisningstilbud til 513 hovedforløbselever. Samtidig har vi udviklet 15 nye AMU-tilbud, som løbende udbydes.

Der er mange spørgsmål fra elever, kursister og virksomheder, som vi prøver at besvare. Ikke alt er beskrevet i retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet, faglige udvalg mv., så ind imellem har vi selv truffet de nødvendige beslutninger. Når vi selv må træffe beslutninger, gør vi det med udgangspunkt i, hvad der er det bedste for vores elever, kursister og virksomheder. Men der vil ske smuttere, selv om vi alle gør vores bedste. Den del tager vi som ledelse på TEC ansvaret for.

Endelig har vi inden for sundhedsmyndighedernes anvisninger ladet alle vores byggesager fortsætte, herunder også vores rengøring, hvor vi har konverteret den daglige rengøring til en hovedrengøring. Således er vi klar til at modtage elever og kursister så hurtigt som muligt, når Danmark igen åbner op. Ydermere har vi fremrykket en opdatering i form af malerarbejde og diverse arbejder på H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg. Dette er et arbejde på ca. kr. 1,5 mio. kr. Alt dette gør vi for at holde så meget gang i hjulene hos vores leverandører som muligt.

På TEC lærer vi, ligesom resten af undervisningssektoren og hele erhvervslivet, at der er sat ekstra skub på digitaliseringen – det glæder vi os til at udfolde helt, når vi igen nærmer os normale tilstande og også kan åbne fysisk.

Med venlig hilsen

Morten Emborg

Direktør

Related links

Emner

Kategorier

Kontakt

Maren Kaadt

Maren Kaadt

Pressekontakt Konstitueret kommunikationschef Kommunikation +45 2545 3242

Et uddannelsesvalg for fremtiden

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt for at sikre, at der er dygtige unge mennesker og folk med lyst til efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

TEC - Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Danmark