Gå til indhold

Pressemeddelelse -

​Erhvervsuddannelserne skal være stærke til at tiltrække

De seneste års udfordringer med at tiltrække elever sammenholdt med behovet for flere faglærte betyder, at der er brug for ikke bare ét, men flere tiltag, hvis flere på den korte bane skal interessere sig for erhvervsuddannelserne.

Derfor er det positivt, at regeringen foreslår en bred indsats, der både involverer folkeskolen, overgangen og erhvervsskolerne.

Der bliver sat fokus på de unge voksne, som ikke er gået den slagne vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse og nu måske som 18-20-årig gerne vil i gang. De starter i dag som bekendt direkte på én af de 106 erhvervsuddannelser, så vejledning og introduktion til flere uddannelser har været sparsom på forhånd, og det giver sværere betingelser for at gennemføre.

Derfor er det nye grundforløb+ på ti uger et kærkomment initiativ, som kan forberede de unge voksne bedre, både hvad angår faglighed og viden om mulighederne.

For de yngre vil både anvendelsesorienterede valgfag på en erhvervsskole, at flere får mulighed for grundforløb 1 og en mere erhvervsrettet 10. klasse tjene samme formål. Her er det afgørende, at alle i 10. klasse introduceres til den brede palet af ungdomsuddannelser, der er at vælge imellem. Og at de kan se muligheder og karriereveje gennem hele livet.

Derfor håber vi på erhvervsskolerne, at politikerne i efterårets forhandlinger både kan enes om det faglige indhold og økonomien i en fornyet vitaminindsprøjtning til erhvervsuddannelserne.

”Det er fortsat TECs fokus at bevare og udvikle vores kerneydelse, så det er helt centralt, at vi kan se, at det styrker tiltrækningen af elever. Og her ser vi også flere interessante ting i oplægget - fx det afklarende grundforløb GF+. Vi vil i den kommende tid følge det tæt, for det er fortsat helt afgørende, at udspillet er med til at styrke vores daglige drift og vores kerneydelse. ” udtaler direktør Morten Emborg.

”Derfor bliver det også interessant at se, hvordan balancen mellem besparelser, som desværre er mere end omprioriteringsbidraget, og den pulje, der er stillet til rådighed, er og ikke mindst udmøntes,” slutter direktør Morten Emborg.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direktør Morten Emborg vil gerne uddybe de besparelser, som lige nu kan ramme erhvervsskolerne.

Kontakt:

Direktør Morten Emborg 25 45 34 74 eller 

Kommunikationschef Morten Bo Berthelsen 25 45 36 07

Related links

Emner

Kategorier


TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000 mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i samfundsdebatten.

Pressekontakt

Kirsten Flagstad

Kirsten Flagstad

Pressekontakt Gymnasiedirektør og konstitueret kommunikationschef H.C. Ørsted Gymnasiet og Kommunikation 2545 3531

Et uddannelsesvalg for fremtiden

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt for at sikre, at der er dygtige unge mennesker og folk med lyst til efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

TEC - Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Danmark