Gå til indhold
Billede fra motorcykelmekanikeruddannelsen på TEC.
Billede fra motorcykelmekanikeruddannelsen på TEC.

Pressemeddelelse -

Vi vil ha’ bæredygtige erhvervsuddannelser: TEC lukker to uddannelser for at styrke resten

Hvis du vil lære grafisk design og skabe budskaber fra bunden, du kan pakke biler ind i eller drømmer du om at reparere motorcykler, så skal du efter sommer til Jylland. En af Danmarks største tekniske erhvervsskoler tager konsekvenserne af de talrige kradsende kriser og skærper deres udbud. Derfor lukkes en uddannelse og et speciale på Sjælland.

”Det er ærgerligt, men det eneste rigtige – for os, branchen og eleverne. Vi har brug for bæredygtige erhvervsuddannelser i Danmark”, lyder det fra TECs administrerende direktør Morten Emborg.


Technical Education Copenhagen har siden 2008 udbudt motorcykelspecialet i Hvidovre og skilteteknikeruddannelsen kom til Sjælland i 1999. Men begge uddannelser er i dag nicheuddannelser med både få elever og lærepladser, så når tallene fortsætter med at falde og omkostningerne med at stige, er der ikke råd til dem mere.

På TEC insisterer vi på kvalitetsuddannelser - krise eller ej, for det er fremtiden det handler om. Og når vi ikke kan det, må vi tage konsekvenserne – om vi kan lide det eller ej”, lyder det fra Morten Emborg.

Derfor tager TEC, ligesom det er sket på en række af landets erhvervsskoler, konsekvenserne af den udfordrede erhvervsskolesektor og lukker deres skilteteknikeruddannelse og motorcykelspecialet.

Erhvervslivet og klimaet råber i kor efter fagligt stærke og innovative kollegaer, og dem har vi heldigvis masser af på vej, men i den nuværende situation, bliver vi nødt til at prioritere hvor vi kan levere”, lyder det fra Morten Emborg.

Bedste løsning for alle – lige nu og måske i det hele taget

At lukke to uddannelser var ikke en let eller hurtig truffet beslutning af TECs direktion og bestyrelse. Men det har også været sundt at blive tvunget til at tænke nyt, siger direktøren. For fremtiden, uanfægtet hvor mange af Christiansborgs løfter, der bliver indfriet, kræver, at vi bruger langt mere tid og mod på at foretage fravalg:

”Vores fokus er kvalitet over kvantitet, når det kommer til hvilke uddannelser vi vil tilbyde. Danmark har brug for de bedste hoveder og hænder til fremtiden, og det kræver ikke blot kvalitet i klasselokalerne og værkstederne. Det kræver også attraktive uddannelsesmiljøer og faglige fællesskaber, hvor vi kan lære af og sparre med hinanden”, uddyber direktøren.

TEC har derfor lavet en aftale med de to af landets øvrige erhvervsskoler, der også udbyder uddannelserne. Herved får de nuværende og kommende elever både den uddannelse, de har drømt om, og et styrket fagligt miljø.

Skilteteknikeruddannelsen rykker til Silkeborgs College360 og Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier bliver nu landsskole for motorcykelspecialet. Begge skoler med egne skolehjem, hvor elever og lærlinge kan bo. Betaling afhænger af, om lærlingen har læreplads eller er i skoleoplæring.

Kommende elever og lærlinge vil desuden fortsat kunne tage grundforløbet til motorcykelmekaniker hos TEC i Hvidovre, men færdiggørelsen af skoleforløbene skal efter sommerferien ske i Herning.

”Det er klart, at stod vi [erhvervsskolerne] ikke med så massive udfordringer og kriser, ville valget måske være et andet. Men det gør vi. Og så er det eneste rigtige at gøre at finde de bedst mulige løsninger, der sikrer eleverne det, de fortjener, og samfundet det, vi har brug for”, uddyber direktøren.

I alt har 53 skilteteknikerelever/lærlinge og 26 motorcykelmekanikerelever/lærlinge udsigt til at skulle gøre deres uddannelse færdig på de to jyske skoler.

Faglige fællesskaber er afgørende for fremtiden

En ting er, at pengene er svære at få til at række med faldende elevtal og stort behov for at opdatere bygninger, udstyr og materialer. Hertil lagt en omfattende energikrise og skyhøje materialepriser i kølvandet på coronaepidemi, krig i Ukraine og en verdensøkonomi presset af stigende inflation og renter.

Noget andet er at sikre de nødvendige stærke faglige fællesskaber og miljøer, der kan udvikle uddannelserne og eleverne i det tempo, som samfundet har brug for. Det går rivende stærkt. Og her har specielt de tekniske skoler en central opgave. De skal møde erhvervslivets efterspørgsel, og måske endnu vigtigere; klimaets.

For skal vi fri af Putins gas og nå målet om 70 pct. reduktion af CO2-udledning i 2030, kræver det ikke blot penge. Det kræver kvalificerede kræfter til den grønne omstilling, og ifølge Morten Emborg, har erhvervsskolerne slet ikke nok på vej:

”Derfor er det vores pligt lige nu – erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter og regeringen, at vi sammen ikke blot fixer fortidens synder, men også giver den rette medicin, der fører til bæredygtige erhvervsskoler med stærke faglige og innovative fællesskaber”, lyder invitationen fra direktøren.

Vil du vide mere eller har du brug for en kommentar?

For pressehenvendelser:
Kontakt TECs presseafdeling: +45 61 66 30 60 / tmb@tec.dk

For øvrige henvendelser:
TEC Uddannelsesdirektør Tove Svejstrup Christensen: +45 25 45 38 09 / tsc@tec.dk
College360 Uddannelsesdirektør Jesper Vang Falkenberg: +45 28 25 90 68 / jvh@college360.dk
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier Uddannelsesdirektør Martin Lyhne Holmgaard: +45 25 42 45 40 / MLH@herningsholm.dk


FAKTA – Tallene bag beslutningen

Skiltetekniker

Skilteteknikeruddannelsen er en grafisk håndværksuddannelse, der udbydes 2 steder i landet. På TEC og på College360 i Silkeborg. Begge steder er den nuværende aktivitet nogenlunde på samme niveau.

I 2019 og 2020 var uddannelsen 0-dimensioneret, hvilket betød at der ikke blev optaget nye elever grundet mangel på lærepladser i branchen. Forud for dimensioneringen var der på TEC ca. 40 lærlinge, der havde en uddannelsesaftale med virksomheder, og samtidig løbende 100-120 elever i praktikcentret på TEC.

I 2021 og 2022 fik uddannelsen på TEC en kvote på 50 elever, men interessen for uddannelsen har været for nedadgående, og der blev således kun optaget 37 nye elever på TEC i 2021 og 26 nye elever i 2022. Kvoten er således ikke blevet opbrugt, hverken i 2021 eller i 2022. I 2023 er der frit optag til uddannelsen, men uddannelsen er fortsat udfordret grundet faldende elevtilgang og få praktikpladser.

Den samlede aktivitet er derved ikke tilstrækkelig til at fastholde økonomisk, kvalitativt samt pædagogisk bæredygtigt uddannelsesmiljø på to skoler.

Motorcykelmekaniker

Motorcykelspecialet er en del af Cykel-/Motorcykeluddannelsen, der udbydes 2 steder i landet. På Herningsholm Erhvervsskoler & Gymnasier og TEC. Tidligere har også CELF udbudt specialet, men har lukket det pga. vigende aktivitet.

Historisk har praktikpladsaktiviteten på motorcykelspecialet altid været lav. Der er lige nu 8 aktive uddannelsesaftaler i gang fordelt på alle hovedforløb. Hertil har TECs skoleoplæringscenter 12 elever optaget på specialet, og 6 elever i gang på grundforløb.

CELF overførte for ca. tre år siden deres motorcykellærlinge til TEC. Det har det dog ikke givet en mærkbar aktivitetsstigning på TEC, og er fortsat udfordret af vanskeligheder med at etablere nye praktikpladser.

Herved er den samlede aktivitet ikke tilstrækkelig til at fastholde økonomisk, kvalitativt samt pædagogisk bæredygtigt uddannelsesmiljø på to skoler.

Related links

Emner

Kategorier


TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000 mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i samfundsdebatten.

Kontakt

Maren Kaadt

Maren Kaadt

Pressekontakt Konstitueret kommunikationschef Kommunikation +45 2545 3242
Lærke Cecilie Lindegård

Lærke Cecilie Lindegård

Pressekontakt Presseansvarlig +4525453457
Mette Østerdal

Mette Østerdal

Pressekontakt Souschef i Kommunikationsafdelingen +4525453484

Relateret materiale

Et uddannelsesvalg for fremtiden

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt for at sikre, at der er dygtige unge mennesker og folk med lyst til efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

TEC - Technical Education Copenhagen

Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Danmark