Gå til indhold
H.C. Ørsted Gymnasiet opretter virtuel klasse

Pressemeddelelse -

H.C. Ørsted Gymnasiet opretter virtuel klasse

Som det første gymnasium i Danmark udbyder det tekniske gymnasium, H.C. Ørsted Gymnasiet, nu et virtuelt studenterforløb.

Nedlukningen i foråret 2020 gav mange indsigter om potentialet ved virtuel undervisning. H.C. Ørsted Gymnasiet havde de rette platforme klar og en lærergruppe med en god kombination af know-how, nysgerrighed og omstillingsparathed, hvilket betød, at gymnasiet kom gennem nedlukningen med gode erfaringer.

Nogle elever trives bedre med virtuel undervisning

Det blev tydeligt, at en stor del af eleverne nyder godt af den traditionelle, fysiske undervisning, men samtidig blev det også tydeligt, at en væsentlig del af eleverne både præsterede bedre i det virtuelle og trivedes godt med den nye undervisning. I online-undervisningen fandt disse elever arbejdsro, og flere af lærerne oplevede, at de fik elever i tale – elever, som i det traditionelle klasserum ofte gik lidt under radaren.

På denne baggrund valgte H.C. Ørsted Gymnasiet at ansøge Undervisningsministeriet om dispensation for de gældende regler vedr. fysisk fremmøde og oprette en klasse med mere virtuel undervisning, som samtidig skaber et socialt og trivselsfremmende fundament for gymnasieeleverne – på en ny måde. 

80% virtuel undervisning og 20% fysisk undervisning

De tre gymnasieår vil bestå af 80% virtuel undervisning og 20% fysisk undervisning. Den fysiske undervisning vil primært blive brugt på eksperimentelle fag, værkstedsfag og laboratoriefag.

Eleverne bliver del af en klasse, så de får klassekammerater, og der vil være rig mulighed for at deltage i skolens sociale liv og særlige arrangementer. Klassen vil også komme på studietur ligesom andre klasser.

Da H.C. Ørsted Gymnasiet består af tre afdelinger, placeret i hhv. Ballerup, Lyngby og på Frederiksberg, giver det gymnasiet nogle fordele i indfrielsen af projektet. Den fysiske undervisning kan nemlig placeres på den afdeling, der har de bedste faciliteter og muligheder, når der skal gennemføres fysisk undervisning i et givet fag.

Den virtuelle klasse består af en rammesat fagpakke med studieretningsfagene kommunikation & IT (A-niveau) og programmering (B-niveau). Derudover tildeles eleverne en valgfagspakke med fagene matematik (A-niveau) og digitalt design (A-niveau) foruden de obligatoriske fag: Dansk (A), samfundsfag (C), biologi (C), kemi (B), fysik (B), idéhistorie (B), engelsk (B), teknologi (B).

Den virtuelle klasse vil udelukkende blive undervist af lærere, der selv ser fordele og muligheder i projektet, og får to kontaktlærere samt to særligt tilknyttede vejledere (studie- og læsevejledere).

Uddannelsen afsluttes med en studentereksamen, der giver adgang til videregående uddannelser på linje med alle andre studentereksaminer i Danmark.

Kontakt

Kommunikationschef Morten Bo Berthelsen, 2545 3607 mbb@tec.dk

Rektor Mads Glendorf: 2545 3540, mgl@tec.dk

Related links

Emner

Kategorier


TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000 mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i samfundsdebatten.

Kontakt

Maren Kaadt

Maren Kaadt

Pressekontakt Konstitueret kommunikationschef Kommunikation +45 2545 3242

Relateret materiale

Et uddannelsesvalg for fremtiden

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt for at sikre, at der er dygtige unge mennesker og folk med lyst til efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

TEC - Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Danmark