Gå til indhold
Heidi Adelsbøll Rasmussen, Partnerskabskonsulent på Esnord, Jeanette Hassel, HR-chef hos Mountain Top Industries ApS og Brian Emil Stokholm Jensen, partnerskabskonsulent på TEC.
Heidi Adelsbøll Rasmussen, Partnerskabskonsulent på Esnord, Jeanette Hassel, HR-chef hos Mountain Top Industries ApS og Brian Emil Stokholm Jensen, partnerskabskonsulent på TEC.

Pressemeddelelse -

Virksomheder tager ansvar for praktikpladser i Region H

Seksten store virksomheder i København og Nordsjælland har indgået partnerskabsaftaler med erhvervsskoler om at skabe flere praktikpladser. Og der er flere virksomheder på vej.

Virksomhederne i Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft om få år – inden for nogle brancher er det allerede slået mærkbart igennem.

Med et partnerskab om uddannelser kan virksomheden få overblik over hvilke muligheder, der findes i virksomheden for at få flere lærlinge, samt et tæt samarbejde med fire store erhvervsskoler i Region Hovedstaden, nemlig TEC, NEXT, Knord og Esnord.

Fælles for alle virksomhederne er et stort ønske om at udnytte potentialet for at have lærlinge og elever og dermed gennem uddannelse sikre, at virksomheden har den nødvendige faglærte og kvalificerede arbejdskraft.

Når en virksomhed får besøg af en partnerskabskonsulent, screenes virksomheden og rådgives om mulighederne. Der laves en 360 grader screening, hvor virksomhed og partnerskabskonsulent kommer hele vejen rundt om virksomhedens status og muligheder ift., hvordan uddannelse kan være med til at skabe ressourcer og sikre kompetencer. Indgås der partnerskab, udvides samarbejdet med yderligere rådgivning, koordinering, events og fælles aktiviteter m.m.

Følgende virksomheder har nu indgået partnerskabsaftale:

 • Brüel og Kjær A/S
 • Kemp og Lauritzen A/S
 • Lundbeck A/S
 • Elos Medtech A/S
 • Møbeltransport Danmark
 • Skou Gruppen A/S
 • Mountain Top Industries ApS
 • A.K.S. Metalindustri A/S
 • Barslund A/S
 • J Nørgaard Petersen A/S
 • Ferrosan Medical Devices A/S
 • DTU – Danmarks Tekniske Universitet
 • Rambøll Danmark A/S
 • Forenede Service
 • Dansk Kabel TV A/S
 • Dansac A/S

Om partnerskaberne

Partnerskaberne er indgået som en del af projektet ’Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber med store virksomheder’, som er støttet af Region Hovedstaden og med de fire erhvervsskoler, TEC, NEXT, Knord og Esnord, som aktører.

I projektet arbejder vi for at indgå partnerskaber med store virksomheder med det mål at skaffe flere praktikpladser. Partnerskabsaftalen er en gensidig aftale, hvor de fire erhvervsskoler tilbyder én indgang ift. elever/lærlinge og efteruddannelse. Vi udvikler og implementerer en ny måde at arbejde på sammen med virksomhederne, hvor vi primært sikrer det strategiske overblik.

”Praktikpladser er et helt centralt indsatsområde for Region Hovedstaden og vores arbejde for at sikre fremtidens faglærte kompetencer. Derfor er vi rigtig glade for, at vi med projekt ”Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber” sørger for, at virksomhederne får afdækket deres muligheder for praktikpladser, og de får én indgang til erhvervsskolerne. En koordineret og professionel tilgang til virksomhederne ser jeg som nøglen til samarbejdet med de større virksomheder,” udtaler formand for forsknings-, innovation- og uddannelsesudvalget i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S).

Citater fra partnerskabsvirksomheder:

”Det er vigtigt at have et overblik over uddannelse i hele virksomheden. Derfor har vi i Brüel og Kjær indgået partnerskab med de fire erhvervsskoler, TEC, Next og Knord og Esnord, om at tage hånd om hele lærlingeområdet m.v. i virksomheden. Vi har allerede samarbejde med alle skolerne, men nu får vi det hele samlet hos en partnerskabskonsulent, som fremadrettet vil fungere som én indgang på det strategiske niveau. Det, forventer vi, vil give øget overblik og styrke koordinationen.” - Amdi Lindgaard, Production Manager og uddannelsesansvarlig på Brüel og Kjær A/S.

"I Kemp og Lauritzen har vi særligt fokus på lærlinge og på at sikre et kompetenceløft til vores medarbejdere. På den måde kan vi blive vores egen fødekæde, når det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft. Med et strategisk partnerskab får vi én indgang til og et tæt samarbejde med de fire skoler. Partnerskabskonsulenten er vores sparringspartner, og det understøtter vores ønske om at sætte et mere struktureret og systematisk fokus på uddannelse. Partnerskabet er en hensigtserklæring om samarbejde, hvor vi fylder konkrete aktiviteter og tiltag på undervejs." - Olivia Tångberg, Udviklings- og uddannelseschef, Kemp og Lauritzen A/S.

"Vi har hos Mountain Top indgået en partnerskabsaftale for at sikre at få nemmere tilgang og rådgivning vedrørende elever, praktikpladser og uddannelse. Vi har brug for at have et overblik over de muligheder, der er inden for uddannelsesområdet, og det kan vi få gennem denne aftale". - Jeanette Hassel, HR-chef, Mountain Top Industries APS.

”Partnerskabet er den første af sin slags i servicebranchen, som pt. tæller mere end 100.000 ufaglærte – alle med potentiale til at levere en højere kvalitet og en bedre service, samtidig med at de ikke nedslides i et fag, der er så fysisk krævende som vores. Vi ved, at der er et enormt og til dels uforløst potentiale i at have flere faglærte medarbejdere i virksomhederne og i branchen. Det stiller krav til handling. Derfor er vi stolte af at være med til at bane vejen for flere praktikpladser og mere faglært arbejdskraft.” - Kenny Mitchboe, HR-chef i Forenede Service.

Kontakt

Mere information om projektet fås hos: 

Projektleder Jette Nossell, jeno@tec.dk, 2545 3681 

Praktikcenterchef på TEC, Bent-Ole Bohn (projektejer), bob@tec.dk, 2545 3646

Martin Meier, Tillidsmand, Brüel og Kjær A/S Lars Gorm Povelsen, partnerskabskonsulent, NEXT Runa von Huth, partnerskabskonsulent, TEC Amdi Lindgaard, Production Manager og uddannelsesansvarlig, Brüel og Kjær A/S

Billede taget ved underskriften af partnerskabsaftalen hos Brüel og Kjær A/S: Martin Meier, tillidsmand hos Brüel og Kjær A/S, Lars Gorm Povelsen, partnerskabskonsulent hos NEXT, Runa von Huth, partnerskabskonsulent på TEC, Amdi Lindgaard, Production Manager og uddannelsesansvarlig hos Brüel og Kjær A/S.

Olivia Tångberg, Udviklings- og uddannelseschef, Kemp og Lauritzen A/S

Olivia Tångberg, Udviklings- og uddannelseschef, Kemp og Lauritzen A/S – oplæg om partnerskab ved Nytårskur for virksomheder på TEC.

Heidi Adelsbøll Rasmussen, Partnerskabskonsulent, Esnord Jeanette Hassel, HR-chef, Mountain Top Industries ApS Brian Emil Stokholm Jensen, partnerskabskonsulent, TEC

Billede taget ved underskriften af partnerskabsaftalen hos Mountain Top Industries ApS: Heidi Adelsbøll Rasmussen, Partnerskabskonsulent på Esnord, Jeanette Hassel, HR-chef, Mountain Top Industries ApS og Brian Emil Stokholm Jensen, partnerskabskonsulent på TEC.

Heidi Adelsbøll Rasmussen, Partnerskabskonsulent, Esnord Christian Krogh Vermehren, Elev- & Uddannelsesansvarlig, Forenede Service Kenny Mitchboe, HR-chef i Forenede Service Brian Emil Stokholm Jensen, partnerskabskonsulent, TEC

Billede taget ved underskriften af partnerskabsaftalen hos Forenede Service: Heidi Adelsbøll Rasmussen, partnerskabskonsulent på Esnord, Christian Krogh Vermehren, Elev- & Uddannelsesansvarlig i Forenede Service, Kenny Mitchboe, HR-chef i Forenede Service og Brian Emil Stokholm Jensen, partnerskabskonsulent på TEC.

Yderligere billedmateriale

Yderligere billeder fra de enkelte virksomheders indgåelse af partnerskaber kan fremsendes på forespørgsel. Kontakt projektleder Jette Nossell (se ovenfor).

Related links

Emner

Kategorier


TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000 mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i samfundsdebatten.

Kontakt

Tine Maria Borresø

Tine Maria Borresø

Pressekontakt Kommunikation- & Pressechef +45 6166 3060


Relateret materiale

Et uddannelsesvalg for fremtiden

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt for at sikre, at der er dygtige unge mennesker og folk med lyst til efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

TEC - Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Danmark