Gå til indhold
TEC omorganiserer erhvervsuddannelsesområdet

Pressemeddelelse -

TEC omorganiserer erhvervsuddannelsesområdet

Erhvervsuddannelsesområdet har fået en trepartsaftale med målsætninger om flere lærepladser og tættere samarbejde mellem skoler og de faglige udvalg, som kræver stort fokus. Samtidig har der på TEC længe været et ønske om at blive endnu bedre til at vidensdele og arbejde tættere sammen på tværs af EUD-området. Derfor foretager TEC nu en organisationsændring på netop EUD-området pr. 1. juni.

TECs nye organisering af området giver mulighed for at understøtte en udvikling, der skaber større sammenhæng mellem uddannelserne, så vores samarbejde med de faglige udvalg og virksomhederne bliver endnu tættere og skaber endnu mere værdi.

Det er TECs vision for området at lykkes med en fortsat positiv udvikling på følgende områder:

  • At fokusere på kvaliteten i undervisningen og styrke elevernes og kursisternes trivsel
  • At tiltrække flere elever – også direkte fra folkeskolen
  • At skabe mange flere lærepladser
  • At kvalificere praktikcenterelever på et niveau svarende til branchernes mest moderne virksomheder
  • At videreudvikle EUX og fortsat have vækst
  • At have endnu flere konkurrencedygtige kursustilbud – både på AMU og IDV
  • At tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, der kan være med til at skabe et professionelt og inspirerende undervisningsmiljø til gavn for elever og kursister

I den nye organisering går TEC fra fire til tre uddannelsesområder på EUD. Med tre fokuserede uddannelsesområder vil den nye organisering skabe mere sammenhængskraft og styrke tydeligheden i forhold til TECs omverden:

  • Uddannelseschef Per Nørregaard (EUD- og AMU-fag, vejledning og Way2Go)
  • Uddannelseschef Niels Benn (EUD-fag, GF1, 10. klasse og Videnscenter)
  • Uddannelseschef Tue Hækkerup (EUD-fag og EUX)

Det er vigtigt for TEC, at uddannelserne kan bevare og værne om deres faglige stolthed og identitet. TEC vil fortsat sikre plads til uddannelsernes egenart og være tæt på udviklingen i de brancher, uddannelserne hver især er en del af.

Den nye organisering skal gøre det nemmere for TEC at nå sit mål om at være en skole, der udvikler sig i takt med omverdenen og sikrer den bedste og mest optimale trivsel og læring for elever og kursister.

Related links

Emner

Kategorier


TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000 mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i samfundsdebatten.

Kontakt

Maren Kaadt

Maren Kaadt

Pressekontakt Konstitueret kommunikationschef Kommunikation +45 2545 3242
Lærke Cecilie Lindegård

Lærke Cecilie Lindegård

Pressekontakt Presseansvarlig +4525453457
Mette Østerdal

Mette Østerdal

Pressekontakt Souschef i Kommunikationsafdelingen +4525453484

Relateret materiale

Et uddannelsesvalg for fremtiden

På TEC uddanner vi fagligt stolte og dygtige mennesker. Vi har en høj faglig og pædagogisk standard og samarbejder tæt med virksomheder, brancher og videregående uddannelser nationalt og globalt for at sikre, at der er dygtige unge mennesker og folk med lyst til efteruddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

TEC - Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
Danmark